Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

DOT Wiskunde

Docen­ten Ont­wikkel ­Team (DOT) Wiskun­de Friesland. In een Docent­ Ontwik­kel Team werken docen­ten samen om lesmate­riaal te ontwik­kelen. Ook wisse­len de docen­ten binnen een DOT ervarin­gen uit en ontwik­kelen zij lesstra­tegieën die zij vervol­gens op hun eigen school in kunnen zetten. Een DOT bestaat uit een begeleider en 8 tot 10 docen­ten uit het voortge­zet en hoger onderwijs.

Doelgroep Wiskunde-docenten havo, vwo en hbo.

Inhoud DOT Wiskunde In de hectiek van alle dag is het lastig structureel te werken aan onderwijsmateriaal. Dit DocentOntwikkelTeam kan helpen om een boost te geven aan het ontwikkelen van uw eigen lesmateriaal. Een DOT biedt verder de mogelijkheid om op aanvraag expertise van verschillende instellingen langs te laten komen om voor een goede inhoudelijke input te zorgen. Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Vernieuwingen examenprogramma’s HAVO/VWO
  • Wiskundige Denk Activiteiten
  • Versterking onderbouw
  • Onderzoekend leren bij wiskunde

Na deelname aan dit DOT, beschikt u over:

  • Kennis over de veranderingen in de examenprogramma’s HAVO/VWO
  • Overzicht van bestaand lesmateriaal mbt de veranderingen.
  • Een introductie in het ontwikkelen van lesmateriaal.

Werkwijze Een groep docenten werkt aan het maken van lesmateriaal wiskunde dat de leerlingen verder helpt. Elke docent gaat met zijn eigen lesmateriaal aan de slag, of groepjes docenten gaan gezamenlijk aan de slag, en hij/zij kan daarbij input geven en krijgen aan en van de andere deelnemers en van de begeleider.

Begeleiding/expert Dit DocentOntwikkelTeam wordt begeleid door Dédé de Haan, werkzaam bij de NHL Hogeschool aan de lerarenopleiding wiskunde en werkzaam bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Dédé de Haan is o.a. betrokken geweest bij het cTWO-project ter versterking van de onderbouw en heeft ruime ervaring in het ontwerpen van wiskunde-onderwijs.

Het DocentOntwikkelTeam komt 4-5 x bij elkaar in bijeenkomsten van 2,5 uur; daarnaast zijn er nog 2 a 3 “Netwerk Noord”-middagen rond bepaalde thema’s (zie bijlage). Afhankelijk van de onderwerpen waaraan men werkt wordt, naast de bijeenkomsten, extra inzet van tijd gevraagd. De totale tijdsinvestering is circa 54 uur. Scholen vragen we de docent deze tijd te geven, bijvoorbeeld als deskundigheidsbevordering. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Wil je deelnemen: meld je aan bij Dédé de Haan. De docenten die zich tijdig aanmelden ontvangen een uitnodiging met locatie. Dédé de Haan (contactpersoon DOT wiskunde)

 

Brochure voor schoolleiders, sectieleiders en docenten wiskunde juni 2014 :

Brochure Wiskunde vernieuwde examenprogramma’s 2014

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Jan Flim
B.J.Flim@fcroc.nl

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.