Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Talen

Talenconferentie

Programma Talenconferentie 2017 

Opbrengsten

Opbrengsten van voorgaande Talenconferenties klik hier. 

 

Docent Ontwikkel Team (DOT) Nederlands

Het Docentontwikkelteam Nederlands (DOT) van het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân bestaat vier jaar. De deelnemers zijn positief. Tegelijkertijd is er meer winst te behalen. Cruciale voorwaarden daarvoor zijn tijd en ruimte. Vier keer per jaar anderhalf uur bij elkaar zitten, is een mooi begin. Voor forse stappen is meer nodig. Lees verder.

Contactpersoon: Joke van Balen (Lerarenopleiding Nederlands NHL).

Afspraken DOT-Nederlands

    • Het DOT-Nederlands komt eens in de twee maanden bij elkaar. Plaats is Leeuwarden, locatie varieert.
    • Vergadertijd 15.00 tot 16.30 uur.
    • Taalconferentie de laatste donderdag van maart.

 

Docent Ontwikkel Team (DOT) Engels

De startbijeenkomst van het DOT Engels was op donderdag 14 maart 2013 van 14.00-14.45 uur bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Uw belangstelling en/of aanmelding kunt u laten blijken door een bericht te sturen naar info@vo-ho.nl onder vermelding van DOT Engels.

 

R&D project Taalleren mét kinderen

Medewerking gezocht voor ons R&D project Taalleren mét kinderen
Hebt u belangstelling om hieraan mee te werken, meld u zich dan s.v.p. bij de projectleider
Guus Perry. 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Jan Flim
B.J.Flim@fcroc.nl

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.