Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Rekenen en taal

Actuele ontwikkelingen

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de invoering van referentieniveaus taal en rekenen in het vo en mbo. Begin oktober heeft de Tweede Kamer gediscussieerd over de rekentoets als verplicht examenvak. Hieronder vindt u een drietal brieven van minister, HBO-raad en MBO-raad over dit thema.

Nieuwsbrief Taal en Rekenen

Nuttige informatie

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Jan Flim
B.J.Flim@fcroc.nl

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.