Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Werkgroepen

Werkgroep LOB-communicatie

Leden werkgroep

 • Gaby Hermans (Singelland)
 • Els ter Veen (CSG Anna Maria van Schurman)
 • Betty de Jong (Piter Jelles, Leeuwarder Lyceum)
 • Wietske Drent (Van Hall Larenstein)
 • Simone Gerritsen (NHL Hogeschool)
 • Inge Toering (Stenden Hogeschool)
 • Bert Jan Flim (VO-HO, voorzitter)
 • Hilde Mesken (VO-HO, notulist)

Doel werkgroep

Inhoudelijk afstemmen en organiseren activiteiten voor leerlingen in kader van loopbaan oriëntatie en begeleiding.

Producten

Inhoud website, organisatie en evaluatie Proefstuderen, flyer Proefstuderen, organisatie en evaluatie Oriëntatiedag, projectplan voor opzet en organisatie gezamenlijke Wegwijs dag

Werkgroep LOB-onderwijs

Leden werkgroep

 • Lieuwe Miedema (OSG Piter Jelles)
 • Frans Meindertsma (Bornego College)
 • Mark Geerts (Stenden Hogeschool)
 • Inge Vermeulen (NHL Hogeschool)
 • Jelle Nauta (VO-HO, voorzitter)
 • Hilde Mesken (VO-HO, notulist)

Doel werkgroep

Ontwikkelen instrumenten en activiteiten ter bevordering doorlopende leerlijnen vo-ho; borgen van de doorstroomkwaliteit vo-ho.

Producten/activiteiten

Pilots doorstroomportfolio vo-ho: opzet, uitvoering en evaluatie; activiteiten van steunpunt Rekenen en Taal; activiteiten van steunpunt NLT/Wiskunde D; afstemming toelatingseisen en aanbevolen vakken; resultaten Aansluitingsmonitor over tevredenheid studenten; resultaten terugkoppeling propedeuseresultaten.

Met elkaar

Visie

Het netwerk wordt aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit vier onderwijsmanagers uit het VO, drie onderwijsmanagers van de Friese hogescholen en een vertegenwoordiger van de propedeuse Rechten van de RUG te Leeuwarden.

Lees meer over VO-HO

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Jan Flim
B.J.Flim@fcroc.nl

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.